9.6.15

B

BABA

Bir baba yüz öğretmene bedeldir.

(Geoege Herbert)

*

Babanın faziletleri çocuklarının servetidir.

(Anatole France)

*


BAĞIMSIZLIK


Bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın yerleşmesi ve yaşaması, mutlaka o milletin hürriyet ve bağımsızlığına sahip olmasına bağlıdır. 

( K. Atatürk)

*

BAKIŞ AÇISI

            Kuyuda oturanlar kuyunun ağzı kadar gökyüzünden 

             başka bir şey göremezler.

            (Osman Pamukoğlu)

            *

            Kimin ki mantığı zikir, sükûtu fikir, bakışı ibret ise; İşte o, 

            benim benzerimdir. 

            (Hz. İsa )     

            * 
        
Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez.

(Helen Keller)

*


BARIŞ

Barış insandan yana olan tüm çabaların, tüm üretimin, yaşama sanatını da içermek üzere tüm sanatların temelidir.
(Bertolt Brecht)

Barış her şeyi hazmeden mutluluktur.

(Viktor Hugo)                                                                     

*                                                     
Barışçı sonuçlara barışçı yollardan varmalıyız.                                                                  
(Martin Luther King ) 

*

Barışı sevin, kini ve kavgayı bir yana atın, çünkü bunlar tüm kötülüklerin anasıdır.
(A. Tscherming)


*


BAŞARI

Galip gelmenin tek şartı, mücadeleye atılırken başkasından yardım beklememektir.

(Halen Rowland

*
           Başarının gizi ısrarla istemektir.

          (Benjamin Disraeli)

          *                                                                            

         Başarmak için atılganlık gerek, işten yılmamalıdır.   

        (Cicero )

        *
        Başarı kendini beğenmişliğe ve riskten nefret etmeye yol açarsa, kişisel gelişimi durdurabilir.

        (Konosuke Matsushita)  
   
**********************************************Başarının dört ilkesi:

kılık,
cerbezelik,
uysallık,
insanlık.

(İsmail Hakkı Baltacıoğlu)*********************************************

                 Uçmak dürtüsünü duyumsayan bir kişi, sürünmeye asla razı olamaz.

               (Helen Keller )

               *

            Herkesten daha iyi yapabileceğimiz birçok şey vardır. Başarılı kişi herkesten daha iyi                           yapabileceği şeyleri yapan kişidir.

          ( Marius Bach )

            *
*********************************************Başarıya giden yol dört temel unsurdan oluşur:

1. Zamanı kullanmayı öğrenme,
2. Sağlıklı yaşamayı öğrenme,
3. İyi ilişki kurabilme,
4. Para kazanmada başarı

(J. Robinson)
Başarıya Giden Kestirme Yollar (Shorcuts to Success)*********************************************

              Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.
             (Schiller)

              *

            Bir şeyi başarmak için ona kesin karar vermekten başka başarıya ulaştırıcı bir yol bilmiyorum.

         (William Feather )

**********************************************


“ A ” yı hayatta
 başarı olarak tanımlayalım.

 Başarı formülü: A=x+y+z.

“ x ” çalışmaktır,
“  y ” oyundur,
“ z ” de çeneyi tutmasını bilmektir.

(Albert Einstein)

**********************************************Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.

(Ralph Emerson)    

*

İki türlü başarısızlık vardır:

Söylenen hiçbir şeyi yapmamak ve sadece söyleneni yapmak.

(Perle Thomson)


************************************************

BAŞARILI OLMAK İÇİN
İŞ ADAMI SAKIP SABANCI’DAN 
                               
GEÇLERE ON ÖĞÜT

         1. Sağlıklı olun,
         2. Manevi güce inanın,
         3. Birlik konusuna önem verin,
         4. Bilgili olun, lisan öğrenin,
5. Hedefinizi belirleyin. Sonra o hedefe ulaşmak için gerekeni yapın.
         6. İşinize sahip çıkın,
7. Hangi işi yapacaksanız, o işi
    “en iyi bilenlerle” işbirliği yapın.
8. Beraber çalıştıklarınıza güven verin,
         9. Kurumlaşın,
        10. Tasarruf yatırım demektir.

(Selçuk Yaşar)
Yönetim Kuralları
Tükelmat A.Ş. – İzmir, 1995

**********************************************

Gerçek başarı başarısız olmak korkusunu yenebilmektir.

(Paul sweeney)   

*  

Her başarı sabırla zaman birleştirilerek sağlanır.

(Honore de Balzac)

**********************************************

BAŞARILI OLMAK İÇİN
şu yedi kuralı
ezberleyerek uygulamaya koyun:

1.     Eleştiri mutlaka gizlilik içinde yapılmalıdır.
2.     Eleştiriye nazik bir söz veya komplimandan sonra başlayın.
3.     Eleştiriyi kişisel olmaktan uzak tutun. Şahsi değil davranışı eleştirin.
4.     Yanıt almayı sağlayın.
5.     İşbirliği emretmeyin, işbirliği talep edin.
6.     Bir suça bir eleştiri yapın.
7.     Kapanışı dostça yapın.

(Les Giblin)
İnsan İlişkilerinde Kendine Güven ve
Güç Elde Etmenin Yolları
(İngilizceden çeviren: İdil Güpgüpoğlu)
Sistem Yayıncılık: 53

***************************************************************

BAŞIBOŞLUK

Başboşluk, sersemlerin tatilidir...

(Lord Chesterfield)  

*

BAŞLAMAK

            Asla uygun zamanın gelmesini bekleme. Hemen başla.
            (Napolyon Hill )


            *

BAŞLANGIÇ

          Gömleğinin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış gider.

          (C. Bruno)

             *

En uzun geziye bile küçük bir adımla başlanır.

(Lao tse)

*

BATIL İNANIŞ

Batıl inanış, zayıf kafaların dinidir.

(Platon)     
   *


BECERİ

            Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir.

            ( Muallim Naci )  

              *
BECERMEK

Becerebilen yapar; beceremeyen öğretir.

(Kryon)    

*BELLEK

Kişisel deneyimlerini sistemli biçimde birbirine bağlayan, en güvenilir belleğe de sahip olacaktır.

(William James )

*

            

BENCİLLİK

Bencillik dostluğun zehiridir.

(Honore de Balzac) 

*

          Bencilsen damla olursun, insanlığa karşı deniz ol.

          (Hz. Mevlana )


*


BENLİK

           Kimi kişiler henüz benliklerini bulamadıklarını  söylerler. Ama benlik insanın bulduğu değil,            yarattığı bir şeydir.

           ( Thomas Szasz)


           *BESLENMENİN ÖNEMİ

Yeryüzünde açlıktan ölenlerin sayısı, tokluktan ölenlerden çok daha azdır.

(Theognis)


*


BİLEREK KONUŞMA                                                       
      Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil.     
     (Clavdius )                                                                       
       *
BİLGELİK

En büyük bilgelik  kendine egemen olabilmektir.

(Euripides)

***********************************************

Bilgeliğin arayışında

ilk aşama sessizliktir,
ikincisi dinlemek,
üçüncüsü hatırlamak,
dördüncüsü uygulamak,
beşincisi öğretmektir.

(Solomon Gabrio)

**********************************************

Bilge kişi nefsindeki bir iyilik –kötülük çatışmasından iyiliğin 

zaferiyle çıkan kişidir.  

(Şeyh Bedreddin)  
                                                 
*

BİLGİ

Edindiğin bilgiler, giysilerine benzememeli,

sen yıkanırken akıp gitmemeli,

(El Buruni)

*
Bilgi, kullanılmakla eskimeyen ve başkasına aktardığınız zaman 

sizde kalanı azalmayan bir olgudur.

(Leontief)

*
Bilgisiz bir kimse savaş davuluna benzer, sesi çok, içi boştur.

(Muslihiddin Şeyh Sadi)

*

Bilgi azaptır.   

(Bacon )  

*
                                                                   
  Çok bilgili olmak cahil olmaya mani değildir. Cehaletlerin en tehlikelisi ise gayesiz bilgi                      edinmektir.                                                                       

( Ömer Öztürkmen)                 

 **********************************************
BİLENLE BİLMEYEN

O ki,

bilmiyor ama biliyor bilmediğini   

 çocuktur

onu eğitin/yetiştirin.

O ki,

bilmiyor ama bilmiyor bilmediğini

cahildir,

ondan uzak durun.

O ki,

biliyor ama bilmiyor bildiğini

belki uykudadır

onu uyandırın.

O ki ,

biliyor ama biliyor bildiğini,

bilge kişidir.

Onu izleyin.

( Halil b. Ahmet’in bir dörtlüğünden çeviren
Prof. Dr. Bozkurt Güvenç)

**********************************************
                                                  

BİLİNÇ

Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma....

(Mevlana Celaleddin-i Rumi)

            *

Bildiğini bilenin arkasından gidiniz.
Bildiğini bilmeyeni uyandırınız.
Bilmediğini bileni öğretiniz.
Bilmediğini bilmeyenden kaçınız.

(Konfüçyüs)

*
BİREYE KIYMET VERMEK

Halkı bir tek insan, bir tek insanı
 bütün halk gibi gör.

(Michel Eyquem de Montaigne)

*

BORÇ

Borç insanı hakiki esir haline getirmeğe kâfi bir sebeptir.

(Wellington) 

*        
                                                            
BOŞ GÜRÜLTÜ

Yerinde sayanlar, yürüyenlerden çok ses çıkartırlar.

(Cenap Şehabeddin)

*
**********************************************Buluşçu
 olabilmek için:

 sonuca odaklanmak,

 kalıplardan kurtulmak,

 bütünü görebilmek ve

 sınırları aşmak gerekir.

(Dr. Esra Aslan)
**********************************************


**********************************************Buluşçuluğun Reçetesi

* Aynada kendinize gülümseyin
* Mutlu olmak için özel bir sebep  aramayın
* “Çocukluğunuzu” işe giderken yanınıza alın
* Gözlerinizle dinlemeyi
    kulaklarınızla görmeyi öğrenin
* Kendinizle dalga geçin
* Hatalarınızın gülünecek yanlarını düşünün
* Merak edin, araştırmayı öğrenin
* Olumlu olun
* Her gün mutlaka anlatacak bir fıkra öğrenin
* Yaptığınız her şeyde keyif arayın
* Problemlerinize eğlenerek çözüm arayın

(Dr. Sema Süvarioğlu)


**********************************************

BÜTÜNÜ GÖREMEMEK

             İnsan, ilim denizinin sahillerinde çakıl taşları ile uğraşan çocuk gibidir.

            (Albert Einstein)
     
****************************************

BÜTÜNÜ GÖRMEK

Bir sabah ofisime giderken, arabamı koyduğum garajda yaşadığım küçük bir olaydan harika bir ders aldım.                                                                                                
Garaj kapısını açınca, kanatlarını açmış, çırpınıp duran bir kelebekle karşılaştım. Dışarı çıkmaya çalışıyor, habire kapalı camlara çarpıp duruyordu.
Kelebeğin dışarı çıkmasına yardım etme düşüncesiyle, garaj kapısını iyice açtım. Ama bu, işe yaramadı. Tam aksine, garaj kapısının açılırken çıkardığı sesten ürken kelebek, daha yüksekten uçmaya başladı ve bir örümcek ağına dolandı. Bu kez, uzun saplı bir süpürgenin yardımıyla, onu ağdan kurtardım ve süpürgeyle dürterek dışarı çıkarmaya çalıştım. Gene olmadı.

Kelebek, dışarı çıkması için tek yolun, şeffaf oldukları için dışarıyı gösteren ama gerçekte kapalı olan camlar olduğunu sanıyor olmalıydı. Yine, dışarı çıkmak için cama çarpıp durmaya başladı. Oysa, birazcık başını aşağı eğse, onun dışarı çıkması için kocaman bir kapının açıldığını görecekti.                                                                     
Ne var ki, bütünü göremeyip sadece bir noktaya odaklandığı için, kendisini garajın içinde tutsak kalmaya mahkûm etmişti.      
                                                              
(Joie Lake)
9/30/2003, http://www. zaferdergisi.com


**********************************************     

BÜYÜK AMAÇLAR

Amacı küçük insan büyük olamaz. 

(Selim Gündüzalp)  

*

            Küçük şeylerle uğraşanlar, büyük işleri göremeyecek duruma gelirler.

          (La Rochefaucauld)                                                  

           *

BÜYÜK BEYİNLER       


               Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler  olayları, 

               küçük beyinler ise kişileri konuşur.                

              (Hyman Rickover)   

               *  

               Büyük insan mustarip olduğu zamanlarda bile   

               başkalarının ıstırabını düşünebilendir.    

               (Cemil Sena Ongun) 

BÜYÜKLÜK

Büyüklüğün belli bir ölçüsü yoktur.Yükselten veya alçaltan şey kıyaslamadır.Bir nehirde büyük görünen gemi denizde küçüktür.

(Seneca)


*

.