9.6.15

D

DAVRANIŞ


En uygun davranış, kendine nasıl davranılmasını istiyorsan, insanlara da öyle davranmaktır.

            (Hz. Ali)

            *

DEĞER VERMEK

Eğer bir kelebeği sevebiliyorsak, tırtıllara da değer vermemiz gerekir.

(Antonie de Laint)

**********************************************


Dört cevher vardır ki,
onları dört şey yok eder.

Dört cevher:
akıl, din, utanma ve iyi ameldir.

Sinirlenmek
aklı yok eder.

Başkasını çekememek
dini yok eder.

Tamahkârlık
utanma duygusunu yok eder.

Dedikodu
iyi amelleri yok eder.

Hz. Muhammed (s.a.v)

İmam-ı Azamın Vasiyetleri,
Tercüme:Yunus Vehbi Yavuz,
Çağrı yayınları, İstanbul

*********************************************

DEĞERLENDİRME

Bir şey bütünüyle ne iyidir ne de kötüdür. İyi ta-raflarımızı koruyarak yanlış taraflarımızı düzelterek hareket etmemiz gerekir.  

(Doç. Dr. Sami Selçuk)      

*

DEĞİŞTİRMEK

Bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır.

(Sokrates)     

*
DEHA

Dehanın ilk ve son şartı hakikatı sevmektir.

(Johann Wolfgang von Goethe)

*
Deha uzun bir sabırdır.

(Buffon)

*

DEMOKRASİ

Demokrasi demek  “Ben de senin kadar iyiyim.” değil, “Sen de benim kadar iyisin.” demektir.

(Teodore Parker)

*

DENEME

Samimi bir denemeden elde edilen en küçük bir sonuç en iyi kopyadan daha değerlidir.

(K. Cousinet)

*
DEVAMLILIK  

              Yarışı kazananlar, daima yavaş ve devamlı   gidenlerdir. 

              ( Aesop)

********************************************** 

Dil ulusların kalkınmasında en önemli rolü oynamıştır.

Tarihin bize bildirdikleri:

         1. Luther İncili anadiline çevirir,
         2. İncil de edebiyatı etkiler, ulusal edebiyat doğar.
         3. Ulusal edebiyat ulusal devleti var eder,
         4. Ulusal devlet  ulusal ekonomiyi yaratır,
         5. Ulusal ekonomi endüstriyi yaratır.
         6. Endüstri kişilik,özgürlük kültürünü yaratır.
         7. Demokrasi bu kişilik ve özgürlük temellerinin üzerinde kurulur.

(İsmail Hakkı Baltacıoğlu)


**********************************************

DİL

Kişi dilinin altında saklıdır. Konuşturunuz,   kıymetinden neler kaybettiğini anlarsınız. 

(Hz. Ali)    
                                                                                                                   

Dil insanın terazisidir.

(İbrahim Hakkı)

*

Dil bir ulusun aynasıdır. Biz aynaya baktığımız zaman orada kendimizin en gerçek yankısını buluruz.

(Schiller)

*   

İnsan kalbi bir sandıktır; dudaklar, onun kilidi, dil   ise anahtarıdır. İnsana o  anahtarı iyi muhafaza etmek düşer.                                                              

(Ömer İbn-i Abdülaziz)                                        

*                                         
Diller, milletlerin en aziz, en tılsımlı, en  kıymetli servetleridir.

(Nihar Sami Banarlı)

**********************************************


Ey ogul!

Tatlı dille konuşmayı alışkanlık haline getir. Nitekim demişler:  “Her kimin dili tatlı olursa, dostları çok olur.”

Ne kadar tatlı söylersen söyle, sözün yerini bilme-dikçe söyleme. Çünkü yerinde söylenmeyen söz tatlı ve güzel de olsa acı ve çirkin görünür.

Seni sıkıntıya sokacak sözü söyleme. Bu durumda susmak daha iyidir.

Halka güzel sözler söyle ki, güzel cevaplar işitesin.


KABUSNAMEDEN ÖĞÜTLER
(Kabusnâme, 1082 yılında Kûhistan sultani İskender bin Kavus tarafindan Farsça olarak kaleme alınmıştır.)**********************************************

DİN                                                                         

          İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür.      

         (Einstein)    

          *   

           İnsanlığın bugünkü ihtiyacı, ilim, din ve sanat  üçlüsüdür. 

            
      (George Sartin)                                                                                                                                                       
           
****************************************  
İnsanlar,
din hakkında
yazar,
savaşır,
hatta
ölürler;
ama
din için yaşamasını bilmezler.
(Culton)


****************************************
DİNLEMEK
Dinlemeyi öğren. Bazı fırsatlar  kapıyı hafif tıklar.

(H. Jackson Brown)         

*       

İyi dinlemek aktif olmaktır.   

(Ligthart)   

*     

Dinlemek yarı doğmaktır.

(Boroccio)      

*

Başkalarını iyilikle, saygıyla dinlemek, iç zenginliğinin en güzel belirtisi ve daha iyi olmanın en büyük yardımcısıdır.

(John Stuart Mill)

*

Dinlemesini bilmeyen konuşmasını bilemez. 

(Hüseyin Nazifşan)

*

DOĞRULUK

Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma.

(Tevfik Fikret )

*

Daima doğru söyleyin ki, söylediklerinizi hatırlamak zorunda kalmayın.    

( T . L . Osborn )   

*       

Başkalarının düzeltmek için önce kendinizi düzeltmeliyiz. 

(Hz. Ömer)
DOST

Kardeşlerimi Allah yarattı, fakat dostlarımı ben buldum. 

(Johann Wolfgang von Goethe)  

*       

Ayıptan arınmış dost arayan dostsuz kalır. 

(Mevlana Celaleddin-i Rumi)    

*  

İyi dostluklar, hesapsız kurulur.

(Honore de Balzac)  

*    

Dostluğu bir arada bulunmanın uzunluğu ile değil,düşünce ve duygu birliği ile ölçelim.  

(Vineenzo Grobart) 

*     

Bir dost = benim öteki benimdir.    

( Zeno )      

*                                                                                                                                                                               
Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.

( F . Bacon  ) 

*     

Dostu olmayan insan en yoksul insandır.   

(Bechstein)     


Halini iki kişiden gizleme: Uzman doktordan, gerçek dosttan. 

(Feridüddin Attar)

**********************************************
Bir insan
göklere yükselip
evreni ve yıldızların güzelliğini seyretse
ona hoş gelmeyebilir.
Oysa
gördüklerini anlatacak bir dostu varsa
yanında mutlu olacaktır.

(Arkkitos)**********************************************

DUYGU                

            Duygu, hayatın uzun sürede gerçekleştirebileceği  işlemleri kısa sürede ve az enerjiyle yapmasını  sağlayıcı bir mekanizmadır. 

           (Tahir M. Ceylan)  

            *

DÜŞMAN

            İnsanın, kusurlarını sayan düşmanlarından edeceği istifade, kendisini öven dostlarından           edeceği istifadeden daha fazladır.

            (İmam Gazali)      

             *
DÜNYAYA BAKIŞ       

            Bizler, yaşadığımız dünyanın kurbanı değil, dünyaya bakış biçimimizin kurbanıyız.                                

            (B. Gordon)

           *

DÜŞÜNCE


İnsanın en yüksek hasleti düşüncesidir.

(Heraklit)

*
Aslında hiçbir şey iyi veya kötü değildir. Her şey    bizim onlar hakkında ne düşündüğümüze bağlıdır.             

(Shakespeare)    

*

Çağımızın sürat ve hareket kavramlarına göre düşünmeliyiz.
( M. K. Atatürk)

**********************************************Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol,
Hataları örtmede gece gibi ol,
Tevazuda toprak gibi ol
Öfkede ölü gibi ol,
Her ne olursan ol
Ya olduğun gibi görün,
ya göründüğün gibi ol.

(Mevlana)

**********************************************

DÜŞÜNCE

Mutlu ya da mutsuz olmanız, küçük bir şeye bağlıdır; düşünce biçiminize.

(M. Antonius)

*
Ancak aptallar ve ölüler düşüncelerini hiç değiştirmezler.

(J. R. Cowell)


 Akıllı insan, düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.                     

 (Aristoteles)       

 *    

Düşünce, düşüneni değiştirir. 

(F. David Peat)   

*

Düşünce inançla bağlanırsa olanaklı duruma gelir...     

(Dale Carnegie)    

*                            

En önemli keşif, insanların düşünme tarzlarını değiştirerek hayatlarını değiştireceklerini öğrenmiş olmalarıdır.   

(William James)     

*      

Aktüalitenin oksijeni düşüncedir. Onu aktüalitenin bilinen şartları üretmez; o, farklı     olabilenler, farklı durabilenler tarafından üretilir.  

(Ahmet Selim)                                                                                                                                        
**********************************************


Hayatta
başka işler
her zamana, her yaşa, her yere uygun değildir.
Halbuki
edebiyat,
gençliği yetiştirir,
yaşlılığa zevk verir,
ikbalde süs,
felakette teselli ve sığınak olur.
Evde eğlendirir,
dışarıda engel olmaz,
bizimle geceler,
yolculuk eder,
kırlarda dolaşır…

( Marcus Tullius Ciceron)
**********************************************


DÜŞÜNÜR


Düşünür; yeniden düşünen ve şimdiye kadar üzerinde düşünülmüş şeylerin asla yeterince düşünülmemiş olduğu kanısına varan kimsedir.

(Paul Valery) 

.