8.6.15

Önsöz


            Bu çalışmada vecizeler, hadisler ve kural değerinde kabul edilen kısa metinler “Özlü Sözler” başlığı altında, birbirinin devamı olmayan yedi ayrı cilt halinde bir araya toplanmıştır.
            Bu çalışma bir tarama-derleme çalışması değildir. Açık deyişle kaynaklar, belirli konularda söz bulmak için taranmamıştır. Ek olarak belirtelim ki, orijinal kaynaklardan değil tercümelerden yararlanılmıştır. Zaman içinde okunan gazete, dergi, internet- web siteleri ve kitaplarda yazmağa değer bulunan sözler not edilmiştir. Bu notlardan bazıları alınmıştır. Herkesin bildiği sanılan sözlerle ağır olduğu düşünülen sözler bu esere alınmamıştır. Bazı konularda çok özdeyişin toplandığı görülmüştür. Bunlardan bazıları yazılmıştır. Başka deyişle kaynaklardan seçme yerine, zaman içinde not edilmiş olanlardan seçme yapılmıştır.
           
Özdeyişler vitaminlere benzetilebilir. Vitaminlerin besin kaynaklarından doğal olarak alınması esastır. Ama ihtiyaç durumunda tablet olarak da alınıyorlar.
Vitaminler kadar değerli olan özdeyişlerin de esas metinlerde okunması tercih edilir. Ancak buna ömür yetmeyebilir. Onun için özlü sözlerin ayrı bir kitap olarak derlenmesi gerekli olmaktadır. Bu eserde bu gerek yerine getirilmeğe çalışıldı.
            Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v)  hadislerinden  de yararlanıldı. Hadisler hadis bilimi süzgecinden geçirilerek yazılır. Açık deyişle, hadisin ne tür hadis olduğu, kimden rivayet edildiği, hangi olay üzerine söylendiği de yazılmalıdır. Böyle bir yöntem ayrı bir çalışma konusunu gerektirir. Şimdilik böyle bir çalışma  yapılmadan hadisler alındı. Diğer sözler için de aynı şey söylenebilir.

Güzel sözler nerede bulunduysa alındı; kimin söylediği ve niçin söylediğine bakılmadı.

Bazı kısa yazılar, paragraflar da anlamlı bulundu. İçlerinde veciz sözler görüldü. Yararlı olur düşüncesiyle kitaba eklendi.

            Bu çalışmaya alınan güzel sözlere ve kısa yazılara  daha kolay bulunmaları için başlık yazıldı.Verilmek istenen mesaja göre başka başlıklar da konabilir.

            Her sözün okuyana göre değerleneceği, hatta okunan yere ve zamana göre değerleneceği  söylenirse de “özlü sözler” in her zaman, her yerde, herkese yararlı olacağı sanılmaktadır.

            Saygı ve sevgilerle…                                                                                                                                                     

           Sabahattin Gencal