3.7.15

H

**********************************************

Haksızlığın karşısında
Susan
dİlsİz şeytandır.

Hz. Muhammed (s.a.v.)**********************************************HAKİKAT                                                                
            Hakikat kadar hiçbir şey insanı yaralamaz.               
           (İlter Türkmen)                                                       
           *
HÂKİM
Hâkim olmak isteyenler makul, tabii, mutedil, zâhid, kanaatkâr, geniş ve hür düşünceli olmak zorundadırlar.
            (Süleyman Uludağ)
            *
HAKSIZLIK
Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir.
(Montesquiu)
*                                                                                 
Haksızlığa tepki göstermeyenin, şikâyet etmeye hakkı yoktur.  
(Ethem İhsan Saraçoğlu) 
*                                                                     
Böcek olmayı kabullenenler ezilince şikâyet etmemelidirler.                                                (Immanuel Kant)
*
Haksızlık önünde eğilmeyiniz, o zaman hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz.
(Hz. Ali)  
*
HATALARIN KAYNAĞI
Hataların yüzde seksen beşi sistemden kaynaklanır.
(W. E. Deminy)


**********************************************
Hata yaptığında
şu üç unsuru uygula:

1. Kabul et,

2. Ders al,

3. Tekrarlama.

(PaulBryant)

**********************************************

HAYAL
İnsan âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.
(Yahya Kemal Beyatlı)                                                     
*
Hayal gücü bilgiden daha önemlidir...         
(Albert Einstein)                                                        
*                                         
HAYAT                                                                    
            Hayat, bir yontulma sanatıdır.                       
            (Abraham Lincoln )       
            **********************************************

   HAYAT
Çalışmayı bir zevk haline getirecek kadar
SIHHAT,

Güçlüklerle savaşıp onları yenebilecek kadar
KUVVET,

Kabahatleri itiraf edebilecek kadar
ERDEM,

İyi bir şey meydana getirebilmek için didinecek kadar
SABIR,

Başkalarının iyi taraflarını görebilecek kadar
RUH CÖMERTLİĞİ,

Yüce Tanrının emirlerini yerine getirebilecek kadar
İMAN,

Gelecekle ilgili tüm endişe ve  korkuları giderecek kadar
ÜMİT,

İdealler ve ihtiyaçlar için
PARA.
                       
( Selçuk Yaşar )
            Yönetim Kuralları, 1995, Tükelmat A.Ş. İzmir

**********************************************
HAYATI OKUMAK                                                                       
          Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur.                                                          (Lin Yutang)                                                            
          *
HAYRET
Bilgi adası ne kadar büyük olursa, hayret kıyısı da o kadar büyük olur.
(Ralph Sockman)
*        
HAZIR OLMAK                                                                       
           Bugüne hazır olmayanın yarına hazır olması daha güç olacaktır.                                                              (Ovid)                                                                                           
           *                                                                                
          İnsan ancak sezmeye hazır olduğu şeyi sezebilir. Bilmeye hazır olduğu şeyi bilebilir.                           Anlamaya hazır olduğu şeyi anlayabilir.
          (Heidegger)
              *                  


HEDEF                                                                     
           Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı                             sayılamaz.      
          (Michel Eyquem de Montaigne)                             
          *
HUKUK
Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar.

(Falih Rıfkı Atay)


**********************************************
           

             HUZURLU OLMAK İSTİYORSANIZ
           

1. Ufak şeyleri dert etmeyiniz.
2. Kusursuz olmayabileceğinizi kabullenin.
         3. Sevgi kapasitenizi geliştirin.
         4. Daha sabırlı olun.
         5. Daha iyi bir dinleyici olun.
         6. Alçakgönüllü olmaya çalışın.
         7. Aynı anda birkaç şey yapmaya kakmayın.
         8. Olumsuz düşüncelerinize yüz vermemeye çalışın.
         9. Sorunlarınızı öğretmen olarak görün.
         10. Bugünü son gününüzmüş gibi yaşayın. Öyle olabilir.
                                  
(Dr. Richard Carlson)
Ufak Şeyleri Dert Etmeyiniz, Alkım Yayınevi

**********************************************

.