3.7.15

K

KADIN
Güzel bir kadın bir mücevher,
İyi bir kadın bir hazinedir.
( Muslihiddin Şeyh Sadi)

*
KALP
Kalp kadar yumuşak ve kalp kadar sert bir şey yoktur.
(G. C. Licktenberg)
*
Her zaman kalp kıran adam, ayakkabı içinde taşa benzeyen bir arkadaştır.
(Elber Hubbarid)


**********************************************

Karakter
ağaç ise,

şan ve şöhret de
o ağacın gölgesi gibidir.

Biz daima
gölgeyi düşünürüz.

Oysaki hakikat
ağacın kendisidir.

(Abraham  Lincoln)**********************************************
**********************************************Edebiyattan ziyade  hayat,
okumaktan ziyade   hareket ve
biyografiden ziyade karakterdir ki
beşer neslinin inkişafını sağlamaktadır.                                                         
(Samuel Smiles)                                                            
     **********************************************

KARARLI OLMAK
Kararlı olmak metadır, sahip olunan maldır. Kararsız olmak ise zayi olmaktır.
(Hz.Ali)                                                                     
*
KELİME

Kelime, bilginizin sınırını saptar. Kelime bilginiz arttıkça zekânız da artacaktır.
(N. Levis)
*
Kelimeler cama benzer, göstermeğe yardım etmedikleri vakit görüşe engel olurlar.
(Joseph Joubert)
*
Kelimeler insanlığın kullanmış olduğu en güçlü zehirdir.
(Rudyard Kipling)
*
KENDİNİ ALDATMAK                                                    
           Asla aldatılmayız, kendi kendimizi aldatırız.            
           ( Johann Wolfgang von Goethe)                                                                                                               *                                                                                
           İnsanı kendisi kadar kimse kandıramaz.                  
          (Greville)                                                                  
           *                                  
En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin gerçek   olduğuna inanır.                                                 
(Demosthenes)

**********************************************

KENDİNİ BİLMEK
           
Ve bir adam şöyle dedi: “Bize kendini bilişten bahset.” Ve o cevap verdi:                                                 “Kalbiniz gecelerin ve gündüzlerin sırrını sessizce bilir. Ancak kulaklarınız, kalbinizin bilgisini işitmek için deli olur. Düşüncelerinizde daima bildiğinizi, kelimelerde de bileceksiniz.                                              
Rüyalarınızın çıplak bedenine parmaklarınızla dokunabileceksiniz. Ve böyle de olması gerekir.               
Ruhunuzun saklı kaynağı yükselmeli ve çağıldayarak denize doğru koşmalı; ve o zaman, sonsuz derinliğinizin hazineleri gözlerinizin önüne serilecektir.
Ancak bilinmeyen hazinenizi tartmak için tartı aramayın; ve bilginizin derinliğini değnekle veya iskandil ipiyle ölçmeye kalkmayın. Çünkü kişi, ölçüsüz ve sınırsız bir deniz gibidir.                                            
Tek doğruyu buldum değil, Bir doğruyu buldum deyin.                                                                           
Ruha giden yolu buldum değil, Kendi yolumda yürürken ruhu buldum deyin. Çünkü ruh, her yolda yürür. Ruh ne bir çizgi üzerinde yürür; ne de bir kamış gibi dümdüz büyür. Ruh, sayısız taç yaprakları olan bir lotus çiçeği gibi açılır.” 
                                                                                       
(Halil Gibran)*********************************************

KENDİNİ BİLMEK
Dünyada en zor olan şey, insanın kendini bilmesidir
(Thales)

*
KENDİNİ GELİŞTİRMEK
Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor; kimse kendini değiştirmeyi akıl etmiyor.
(Leo  Nikolaevich Tolstoy)

*
KENDİNİ KAPTIRMAMAK

Başkaları için bir şeyler yapmak isteyen, kendini başkalarına kaptırmamaya bakmalı.
( Johann Wolfgang von Goethe)
*

KENDİSİYLE MEŞGUL OLMAK
Kendisiyle meşgul olmayan başkalarıyla da meşgul olamaz.
(Şener Dilek)
*

KENDİNİ YÖNETMEK
Kendisini tanıyan fakat yönetmesini bilmeyen  bir kimse, derhal mutsuz bir hale gelmektedir.
(Alain)**********************************************KENDİNİ GÖRMEK          
            ( Ebu Huryye (r.a)’den rivayet)
            Sen, kardeşin için bir ayna olduğunu unutma. O da senin için aynadır. Sen de kendini onda görürsün.
         Kardeşinde hayır görsen o hayır senindir. Eğer hayırdan gayrısını görürsen o da senindir.
Hz. Muhammed (s.a.v.)
Camius- Sağır, c.6( 9142

**********************************************

KISKANÇLIK
Haset yıpratır, nefret çökertir.
(Hz. Ali)
*
KİBİR
Kibir bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür, ne de uçulur.
(Hacı Bayram Veli)
*                                                                     
Hiçbir iyiliğin fayda vermediği günah kibirdir.                                                                      (Hz. Süleyman )
*
KİN
Hüzün ve kederlerin yanında daima kin vardır.                                                                  
(Rene Descartes )                                                                
*
KİTAP

Bazı kitaplar tadılmak, bazıları yutulmak ve çok azı da hazmedilmek içindir.
( Francis Bacon )
*
Zihin arı, kitap çiçek, dış dünya kovan.
(Cemil Meriç)                                                                                                                                 *
Kitap en ketum bir mürşittir. Öğretir, fakat öğrettiğini söylemez.
(T. Erkey)

**********************************************

Kitaplar

akıllı kişilerin
bahçeleri,
faziletli kişilerin
güzel kokulu çiçekliğidir.

(Hz. Ebubekir)                                                     


**********************************************

KİTAP

Kitap bir aynadır: yüzüne bir maymun bakarsa, elbette bir havarinin görüntüsünü yansıtmaz.
(George Chutop  Lichlanberg)
*
Bilgi bal, kitap petektir.
(Mustafa Özdamar)
*
Kitaplar uygarlığa yol gösteren ışıklardır.
(F. D. Roosevelt)
*
Faydalı bir kitap insan için ne kadar güzel bir arkadaştır.
(Hz. Ali)                                                                    
*
Bir adama bir kitap sattığın zaman, ona yalnız yarım kilo kağıt, mürekkep ve tutkal satmış değilsin; sen ona tamamen yeni bir yaşam satmış oluyorsun...
(Christopher Morley)                                                 
*
KOMŞU
Hayırlı komşu, hayırsız akrabadan iyidir.
(Henry Home)
*
Komşunu sev ama aradaki duvarı kaldırma.
(George Herbert)
**********************************************Kolaylaştırınız,
güçleştİrmeyİnİz.

Sevdİrİnİz,
nefret ettİrmeyİnİz.

Hz. muhammed (s.a.v.)**********************************************

KOMUTAN                                                                         
              Kendi canının derdine düşmüş komutanlarla savaş kazanılmaz.                                                             (İsmet İnönü)                                                          
              *
 KONTROL EDİLME                                                              
          Kontrol edilme duygusu gizli kalmış patolojik sorunlara yol açar.                                                           (Sema Kandil Tanrıöver)                                         
          *
KONUŞMA
Konuş ki seni göreyim.
(Aristoteles)
*
Konuşmanın en çirkini, uzun ve inanılmadan yapılmış olanıdır.
(Mevlâna Celaleddin-i Rumi )
*
KUSURLARIMIZI GÖRMEK
İnsan, kendi ağırlığını hissetmediği gibi, kendi kusurlarını da fark etmez.
(Shepenhaver)
*
Mükemmelin yolu kusurlarını görenin önünden geçer.
(Ali Suat)
*
KÜÇÜMSEMEK
Küçümsemek için küçük olmanız gerekir.
(Dr. John Murphy)

**********************************************

KORKMAK
            İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, sevmekten korkuyor.                                                          
Sevilmekten korkuyor, kendisini  sevilmeye  layık görmediği  için .                                                         
Düşünmekten  korkuyor,  sorumluluk  getireceği  için.                                                                   Konuşmaktan  korkuyor, eleştirilmekten  korktuğu  için.                                                               
Duygularını  ifade etmekten korkuyor, red edilmekten korktuğu için.                                           
Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini  bilmediği  için.                                                                
Unutulmaktan korkuyor, dünyaya  bir  şey  vermediği  için.                                                                      
Ve  ölmekten  korkuyor, aslında  yaşamayı  bilmediği  için.  
 Shakespeare


**********************************************


.