19.8.15

OKUL
Okullar demokrasinin kalesidir.
(Horace Mann)
            *
OKUMA
Düşünmeden okumak, hazmetmeden yemeğe benzer.
(Burke)
*
Kuş eti ve bazı tatlıların memedeki çocuğa dokunması gibi, bazı ilimlerin de  bazı kimselere zararlı olduğu inkar edilemez.
( Gazali )
*
OKUMA NEDENİ
Yalanlamak ve reddetmek için okuma!
İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma!
Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma!
Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku!
(F. Bacon)
            
****************************************Olgun insan,

güzel söz söylemesini
bilen insan değil,
söylediğini yapan ve
 yapabildiğini söyleyen insandır.

        (Konfüçyüs)
*************************************


ONURLULUK                                                         

          Ayakta ölmek diz üstü yasamaktan iyidir.                
          (Franklin Roosvelt)     
*ÖFKE

Öfke harap bir binaya benzer; nereye devrilirse orası da yıkılır.
( Francis Bacon)

**************************************


ÖĞRENMEKTEN
VE
BİLGİDEN

DAHA ÜSTÜN
BİR MEZİYET  YOKTUR.

HZ. MUHAMMED
(s.a.v.)


************************************

ÖĞRENMEK

Düşünmeden öğrenmek vakit kaybetmektir.
(Konfüçyüs)
*
Sadece ”bilmiyorum” dediğiniz anda öğrenme başlar.
(Jack Wolf)
*
Bilimin her yerinde gezinmeniz boşuna, bir kimse ancak öğrenebileceğini öğrenir.
(Mephisto)
*
Öğrenme sanatının unsurları: irade, intizam ve zamandır.
(Marcel Prevost)
*
Biz süt taşıyan memeye benzeriz. Bizi çeken ele göre süt veririz.
(Mevlâna)
*

ÖĞRETMEK

Eğer bir kimseye herhangi bir şeyi öğretmeğe çalışırsanız, onu hiçbir zaman öğrenemeyecek-tir.
(Bernard Shaw)
*
Daima öğretmek isteyenler, çok defa öğrenmeye engel olurlar.
(Montesquıeu)                                                                 *
Öğretmek, iki kere öğrenmek demektir.
(Joseph Jaubert)

**************************************İyi bir öğretmen
öğretir.
Ünlü bir öğretmen
       kanıtlar.
Süper bir öğretmen
aşılar.

(Naim Uygun)


************************************

ÖĞRETMEN

Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği bilinmez.
(Henry Adams)
*
Işığı yaymanın sadece iki yolu vardır: ışık veren mum veya ışığı yansıtan ayna olmak.
(Edith Warton)
*         
Iyi bir ogretmen, kendisini yavas yavas gereksiz      kılabilen insandir.
(Thomas C. Carruthers)
*

ÖĞÜT  
                                                                              
            Çok kimse öğüt dinler, ama yalnız akıllılar
            bundan  faydalanır.
(Rublius Cyrus)                                                               
*
Öğüt aklın süsüdür.                                                    
(İskender bin Kavus)                                             
*     
                                        
ÖMRÜ DEĞERLENDİRMEK 

 İnsanın gerçek anlamda yaşanmış olarak sayabileceği ömür, ancak kendisine ayırdığı               veya kendisi için kullandığı, yani ‘farkında olarak’ yaşadığı zaman kadardır.                              ( Erhan Aktaş)                                                            
            *
  Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.
( Lucius Annaeus Seneca)
   
************************************  

               ÖLÇÜLÜ OLMA

Bir gün Ânûşirevan Buzurcmihr'i çağırdı ve dedi ki:

 "-Kısa fakat mânâ dolu, öz, ama maksadı tam olarak ifade eden birkaç söz derlemeni istiyorum. Bu sözler her iki cihanda benim işime yarasın ve geriye kalanlar için de fayda sağlasın; onlar bu sözlerle amel edince bütün düşmanlarına galip gelsinler ve bunlar, bizden sonra bütün dünyaya armağan olsun. " 

Bunun üzerine Buzurcmihr bir yıl süre istedi, bu sözleri üstadından derleyerek "Zafernâme" diye isimlendirdi ve Ânûşirevan'a sundu. 
Ânûşirevan ondan birkaç sayfa okuyunca son derece hoşlandı ve kendisine hil'at giydirip idaresindeki topraklara bîr şehir daha kattı ve bu sözleri de altınla yazdırdı. Bu kitabı daima yanında taşır ve çoğu zaman onu okumakla meşgul olurdu.
(Buzurcmihr dedi ki; üstadıma şu sorulan sordum ve o da şu cevaplan verdi):

-Kendisiyle hayatın kolaylaştırılabildiği şeyler kaç tanedir? 
- Üç tane:
Birincisi aşırılıktan kaçınma,
ikincisi sabırlı olma,
üçüncüsü tamahkârlık yapmama.

Pendnâme'den,  Yeni Ümit, sayı, 1988)


**********************************************

ÖLÇÜ

Ölçü kaçınca en tatlı şeyler de tatsız olur.
(Demokrit)
*                                                                                
Bilge iyi şeylerde bile ölçü gözetir.                                          
( Juvenalis)  
*

ÖRNEK

İleri sürülen bir metot ancak bir misale uygulandığı takdirde kendini kavratır.
(Henry Bergson)
*

ÖVGÜ

Övgü yağdıranlar, övülmeyi bekleyenlerdir.
(La Rochefoucauld)
*

ÖZDEYİŞLER

Özdeyişler, üzerine makineli tüfek monte edilmiş kelebek gibidir.   
(B. R Eyüboğlu)                                                                  

ÖZ KONUŞMAK   
                                                             
            Akıl tam olunca, söz azalır.                           
           (Hz.Ali)                                                                       
           *                                                                            
           Kelimeler yapraklara benzer. Onların bol olduğu yerde anlam meyveleri nadirdir.                               (Pompey)                                                                  
          *                                                                                 
          Bir fikri öldürmek istiyorsan, onu gereğinden  fazla kelimeyle ifade et.                                                    (Frank A. Clarck)     
                                                                
***************************************


Söylediklerinize dikkat edin,
düşüncelere dönüşür.

Düşüncelerinize dikkat edin,
duygularınıza dönüşür.

Duygularınıza dikkat edin,
davranışlarınıza dönüşür.

Davranışlarınıza dikkat edin,
alışkanlıklarınıza dönüşür.

Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
karakterinize dönüşür.

Karakterinize dikkat edin,
kaderinize dönüşür.
                (Mahatma Gandhi)

****************************************


ÖZE İNMEK     
                                                       
            Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin  hepsini kabuk zanneder.    
             (Gazali)                                                                      
             *

ÖZGÜNLÜK

Hiçbir şey bütün bütün yeni değildir. Özgünlük bir etkiden doğar.
(Pierre Gxotte)
*

ÖZGÜRLÜK

Dünya düşünce ve kültür tarihi, özgür düşünebilen ve kafalarını kimseye kiraya vermeyen insanlarla yücelmiştir.
(Zülfü Livaneli)                                                         
*
Özgürlüğün yolu; bütün dünyaya karşı tek başına bile olsa, kendi inancına sadık kalmaktır.                                                                 
(S. Zweig)                                                                        
*                                                                       
Yeryüzünde bütün canlıların tek amacı huzurdur. Bunun ilk dayanağı ise özgürlüktür.            (Osman Pamukoğlu)


****************************************İki tür hürriyet vardır;

Yalancı hürriyet.
Bir insan istediği her şeyi yapabilir.

Ve hakiki hürriyet,
 insan Yapması icap edenleri yapar.

(Ch. Kongsley )***************************************