19.8.15

R

REKLAM  

              Arabanın gitmesi için, nasıl benzine ihtiyacı  varsa, şirketlerin büyümesi için de reklama    ihtiyacı vardır.                                                           
             (Paul Mc Millan )                                                     
               *

RİSKİ GÖZE ALMAK                                                       

             İnsan kıyıyı gözden kaybetmeye razı olmadan yeni topraklar                                                  keşfedemez.                                              
             (Andre Gide)   
                                                         
              *                                                                                 
             Kazanmak için yenilgiyi risk olarak kabullenmeli.  
             (Jean Clode Killy)                                                     
             *
RUH                                                                                    

             Herkeste bir muhite intibak telâşı var; kimse ruha intibakı düşünmüyor, işler sadece akılla     çözülmeye kalkışılıyor.                                              
              (Karl Gustav Jung)
             *           
             İnsan ruhu kendisini dilediği gibi yönetecek durumda değildir.
(Alfred Adler)
*
Ruhu seyretmek isteyince gözlerimizi kaparız.
(Victor Hugo)
*
Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: elmas, çelik ve insan ruhu.
(Benjamin Franklin)                                                 
 *
Vücudu yaşatan ruhtur ve büyük bir ruhta her şey büyüktür.

(Pascal)   
                                                                   
             *