19.8.15

V

VİCDAN


Vicdan kanunların kanunudur.
(La martin)
*
           Dünyanın en yoksul kölesi bile, kendi vicdanı içinde hürdür.
           (Bledsoe )
            *
           En mükemmel adalet, vicdandır.
           (Victor Hugo)
            *

         İnsan, kendi vicdanından birşey gizleyemez
         (Cheov)

          *
          İnsanlar kötülüğü, arzuları kuvvetli olduğundan dolayı değil, vicdanları zayıf olduğundan dolayı yaparlar
        (John Stuart Mill)

         *
         İnsanlar tuhaftır, fena bir şey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa mutlaka en evvel     vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar.
           (H. Ziya Uşaklıgil)