19.8.15

Z

ZAMAN

Zaman bizim en az sahip olabildiğimiz şeylerden biridir.
(Ernest Hemingway)                                                 
*
Savaş kaybedebilirim, fakat hiç kimse bir dakika mı boş yere  kaybettiğimi görmeyecektir.
( Napolyon )   
  *                                                                   
Herhangi bir insan vaktini nasıl geçireceğini  üstün bir  insan  ise  vaktini nasıl tasarruf      edeceğini düşünür.                                                     
(Arhur Schopenhaver)                                                             
*
Zamanı ve sözleri dikkatsizce kullanma. İkisi de geri alınamaz.
(H. Jackson Brown)                                                            
*   
İnsanlar ömür kısadır derler ama, yine de onu kısaltmak için ellerinden geleni yaparlar.
(Jean Jacques Rousseau)

******************************************


ON ŞEY İÇİN ZAMAN AYIR

1. Çalışmak için zaman ayır.
(Bu muvaffakiyetin bedelidir.)
2. Düşünmek için zaman ayır.
(Bu kuvvet ve kudretin membaıdır.)
3. Eğlenmek için zaman ayır.
(Bu genç kalmanın sırrıdır.)
4. Okumak için zaman ayır.
(Bu bilginin temelidir.)
5. İbadet için zaman ayır.
(Bu yücelmenin yolu,gözlerden ve ruhtan dünyevi kir ve tozların yıkanmasıdır.)
6. Başkalarına yardım için zaman ayır.
7. Sevmek için zaman ayır.
(Bu hayatın kutsallıklarından biridir.)
8. Hayal için zaman ayır.
(Bu ruhu yıldızlara eriştirir.)
9. Gülmek için zaman ayır.
(Bu hayatın yükünü hafifleten bir boşanıştır.)
10. Plan için zaman ayır.
(Bu ilk dokuz şeyi yapabilmek için lüzumlu zamana sahip olmanın sırrıdır.)
                                                               (Goethe)
Hürriyet, 02 Şubat 1981, Ankara Defterdarı Hüseyin Balya’nın masasının üzerinde yazılı satırlardan...


*****************************************

ZEKÂ

Bilgiyle sevgi zekânın anasıdır.
(A.W. Hare)
*
Bir insanın zekâsı bilgisine göre değil, bilgi edinme kabiliyetine göre ölçülür.
(G. Bernard Shaw)
*
Bir insanın zekâsı vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır.
(De Levis)
            *
ZENGİNLİK

Ne kadar zengin olsan ancak yiyebileceğin kadar yersin.
Denize testiyi daldırsan ancak alabileceği kadar su alır, gerisi kalır.
( Mevlâna Celaleddin-i Rumi )
*
ZEVK
İnsanlar yemle yakalanan balıklar gibi, zevke kapılıp kötülüğe sürüklenirler.
(Cicero)
*
Er geç bir gün gelir, zevk kendini ödetir.                 
(Shakespeare)                                               
*
ZORLUKLARDAN DERS ALMAK
İnsanların en büyük dostu zorluklardır; çünkü insanları karşılaştıkları zorluklar kuvvetlendirir.
(Casson)

************************************Bir eser
meydana getirmek
zordur;

ama
bir eserden
yeterince yararlanabilmek
daha zordur.

( Sabahattin Gencal )*********************************